Des de la vocalia d’Història del Centre d’Estudis Lillet es vol aglutinar les persones que treballen en aquest àmbit i proposar treballs comuns per tal de conèixer i divulgar la història del nostre poble i la seva comarca. Tenir un espai comú on comentar, enriquir i bescanviar impressions i coneixements de la documentació existent, ajudar en els treballs individuals o col·lectius que cadascú està estudiant, així com una zona on proposar diferents treballs on es requereixi un esforç col·lectiu.

En l’actualitat la vocalia d’Història està duent a terme diversos projectes i n’està configurant d’altres a fi d’estudiar en profunditat diversos aspectes del nostre passat.